Orgány spolku

Výkonný výbor:
PharmDr. Tomáš Florián – předseda spolku
Mgr. Lucie Kvaková – místopředsedkyně spolku
PharmDr. Róbert Lukáč, Ph.D. – člen výkonného výboruKontrolní komise:
PharmDr. Radka Plisková – předseda kontrolní komise
PharmDr. Michala Belasová – místopředseda kontrolní komise
Mgr. Romana Beránková – člen kontrolní komise